понедельник, 24 июня 2013 г.

Дослідження нелінійного НДС елементів індивідуального спорядження ч.2

Ні державні норми, ні дані виробників обладнання, не описують поведінку обладнання в екстремальних режимах. Також відсутні дані про накопичення пошкоджень в ході експлуатації, про можливість повторного використання інвентарю після динамічного навантаження меншою за величиною, ніж критична, і багато іншої не менш важливої інформації. Тому життєво необхідно знати характер навантажень, який може витримати той чи інший інвентар.

В данному випадку досліджується скоба пожежного карабіну   КП-1. Був написаний макрос у Femap API Programming (лістинг у минулій статті). За його допомогою було заожаджено багато часу для проведення розрахунків. Які саме були отримані результати - наведено далі у статті. 
Продемонструю принципово декілька різних результатів. Щоб отримати такі результати у Femap, потрібно ввести у макросі наступні значення:
- межа текучості σт=1,5·109 Па;
- модуль пластичності Н=7,5·108 Па.

Рис.1 - Напруження 9,65·108 Па

Рис.2 - Переміщення 0,0383мм

- межа текучості σт=1·109 Па;
- модуль пластичності Н=5·108 Па.

 Рис.3 - Напруження 5,17·108 Па


Рис.2 - Напруження 5,17·108 Па

Зображення переміщення таке як на рисунку 2, але з результатом 0,00967 мм.

Висновки:

 

  1. Дану роботу присвячено дослідженню пластичності індивідуального спорядження з урахуванням напруження й деформації. Оскільки така модель є придатною для оцінки пластичності при напруженому стані, то тема дипломної роботи актуальна, розробки за темою мають теоретичну цінність для спеціальності «Інформаційні технології проектування».
  2. Під час виконання роботи був написаний макрос у API Programming, за допомогою якого було заощаджено багатого часу.
  3. У рамках дипломної роботи була здійснена спроба сформулювати ті питання надійності карабіна, які були доцільно вирішені методами розрахунку напружено-деформованого стану та пластичності за допомогою скінченних елементів.
  4. У результаті проведеного дослідження були отримані результати, над якими будуть проводитись подальші дослідження.
З повагою, Рева Діана.

Комментариев нет:

Отправить комментарий